Koordinátor: doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Autoři

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

IPVZ, Praha, Subkatedra alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, LF a FN u sv. Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

MUDr. Eva Vernerová

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Ústav imunologie

MUDr. Martin Fuchs

FN Na Bulovce, Pediatrické oddělení

MUDr. Ondřej Rybníček

FN Brno, II. dětská klinika, pracoviště Dětská nemocnice

MUDr. Markéta Haschová

Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Plzeň, Ústav imunologie a alergologie

MUDr. Petr Kučera

MUDr. Helena Vávrová

FNKV, Oddělení alergologie a klinické imunologie

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, Oddělení buněčné a molekulární imunologie CBO

MUDr. Ester Seberová

Alergologická ambulance, Plzeň

Doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Pediatrická klinika, Oddělení respiračních nemocí

Ohodnoťte tento článek!