Kouření zhoršuje prognózu karcinomu plic

Podle britské metaanalýzy má pro nemocné s diagnózou málo pokročilého karcinomu plic smysl přestat kouřit, neboť si tak zlepší prognózu. Autoři zpracovali výsledky 10 randomizovaných studií.

Ukázalo se, že ti nemocní, kteří po diagnóze nepřestali kouřit, měli oproti těm, kteří kouřit přestali, třikrát vyšší celkovou mortalitu, téměř dvakrát vyšší riziko recidivy karcinomu a více než čtyřikrát vyšší riziko vzniku sekundární mortality. Autoři spočítali, že 65letí nemocní s nemalobuněčným karcinomem plic v časném stadiu, kteří přestali kouřit, měli 70% pětileté přežití, zatímco kuřáci jen 33%. U malobuněčného karcinomu plic v časném stadiu byla tato čísla 63 %, resp. 29 %. Přestat kouřit má tedy velký význam i po diagnóze karcinomu plic.

BMJ, 2010, 340, b5569

Ohodnoťte tento článek!