Kritická ischémie končetiny: bypass, nebo angioplastika?

Titulní obrázek

Britští cévní chirurgové ve své studii BASIL zjišťovali, zda je v léčbě kritické končetinové ischémie účinnější chirurgický postup nebo perkutánní transluminální angioplastika (PTA)…

Celkem 452 nemocných s kritickou ischémií dolní končetiny na podkladě uzávěru subingvinálních tepen bylo rozděleno na dvě poloviny: první polovina byla operována, druhá podstoupila PTA. Studie běžela 5,5 roku. Po skončení sledování bylo 55 % nemocných naživu s oběma končetinami, 8 % žilo po amputaci postižené končetiny, 8 % zemřelo po amputaci a 29 % nemocných zemřelo bez amputace. Po šesti měsících od zařazení do studie se klinické výsledky obou léčebných strategií významně nelišily, stejně jako nebyl rozdíl mezi kvalitou života. První rok po operaci byl však asi o třetinu finančně nákladnější než po PTA.

The Lancet, 2005, 366, p. 1925-1934

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!