Kyselina listová a riziko karcinomu prsu

Podle britské studie se zdá, že užívání vyšších dávek kyseliny listové v těhotenství by mohlo zvýšit riziko pozdějšího vzniku karcinomu prsu…

Odborníci z Bristolu dlouhodobě sledovali skupinu téměř 3000 žen, které v těhotenství (v letech 1966-1967) užívaly kyselinu listovou, a to buď 5 mg/d, 0,2 mg/d, nebo placebo. Hladina kyseliny listové se v plazmě zvýšila úměrně suplementaci. Do konce roku 2002 zemřelo 210 žen, z toho 40 v důsledku kardiovaskulárního onemocnění, 31 na karcinom prsu a 112 na ostatní druhy rakoviny. Z analýzy dat vyplynulo, že skupina žen užívajících v těhotenství vyšší dávku kyseliny listové měla asi o jednu pětinu vyšší celkovou mortalitu a asi dvakrát vyšší mortalitu na karcinom prsu. Autoři studie uvádějí, že výsledky je třeba interpretovat opatrně a mohlo se jednat i o náhodnou asociaci. Jistě bude nutné provést další studie zabývající se tímto tématem.

BMJ, 2004, 329, p. 1375-1376

Ohodnoťte tento článek!