Kyselina tranexamová zachraňuje životy při krvácení

Velká mezinárodní randomizovaná studie, jíž se zúčastnilo přes 20 tisíc traumatologických nemocných ze 40 zemí světa, prokázala účinnost kyseliny tranexamové (Exacyl®) na snížení mortality těchto nemocných.

Do osmi hodin po zranění podali autoři nemocným buď kyselinu tranexamovou (v dávce 1 g jako bolus s následnou infúzí 1 g po 8 hodin), nebo placebo. Primárním výstupem studie bylo úmrtí do čtyř týdnů po zranění. Došlo k němu u 14,5 % nemocných léčených kyselinou tranexamovou oproti 16 % ve skupině s placebem (snížení relativního rizika o 9 %, p = 0,004). Na základě těchto výsledků by se kyselina tranexamová měla stát standardní léčbou krvácejících nemocných po traumatu.

The Lancet, 2010, 376, p. 23–32

Ohodnoťte tento článek!