Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem – nejen pro rodiče a edukační sestry

RECENZE

Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem –
nejen pro rodiče a edukační sestry

MUDr. David Neumann, Ph. D.

Mladá fronta a. s., ISBN 978-80-204-2480-8, 140 stran, barevně, vazba brožovaná, cena 250 Kč

Autor předkládá čtenářům zasvěcenou publikaci věnovanou léčbě inzulínovou pumpou. Je určena zejména rodičům k vedení dětí s diabetem léčených inzulínovou pumpou, ale současně v ní najdou mnoho důležitých informací i samotní pacienti, tedy starší děti či adolescenti. Text je zaměřen na praktické otázky, které si musí položit každý pacient používající inzulínovou pumpu, navíc jeho rámec přesahuje i dále a týká se tak mnoha problémů, které přináší intenzívní léčba diabetu inzulínem, tedy i případu, kdy pacient používá inzulínová pera k opakované aplikaci inzulínu během dne.

Ve dvanácti kapitolách autor přibližuje názornou formou základní poznatky i jednotlivá úskalí, přičemž srozumitelným způsobem zasvěcuje čtenáře také do některých odborných problémů. Vysvětluje základní pojmy o sekreci a působení inzulínu, výkyvy glykémií a jejich význam, ketoacidózu a dále se přes osvětlení klasických režimů aplikace inzulínu dostává k podstatě inzulínové pumpy. Poukazuje na její přednosti, součásti a zároveň i smysl tohoto způsobu léčby. Čtenář si uvědomuje, že pumpa je pouhým prostředkem k dosažení lepší kompenzace diabetu a že nemůže nahradit vlastní aktivní přístup pacienta, má-li se dosáhnout požadované kompenzace. Autor proto klade důraz na každodenní vedení deníku, zapisování glykémií při sebekontrole, ale zejména pak na vyhodnocování glykémií včetně rozhodování, jak dále vést léčbu. Z textu jednoznačně vyplývá, že pacient s inzulínovou pumpou musí nejen zvládnout základní poznatky o diabetu, ale současně musí zaujímat aktivní postoj ke svému onemocnění a vědět, co má v dané chvíli udělat. Proto je řada stránek věnována rozboru denních i nočních glykémií, co znamenají a co je zapotřebí udělat, mají-li se zlepšit.

Denní život přináší řadu změn a právě inzulínová pumpa umožňuje svému nositeli, aby se jeho režim stal flexibilnějším, a tedy přizpůsobivějším aktuálním podmínkám. Je však třeba rozumět, jak tyto situace řešit, jak reagovat ve dnech bez fyzické aktivity (např. i při nemoci), a naopak co udělat před sportem, aby nedošlo k přílišnému rozkolísání glykémií. Proto jsou velmi důležité i odstavce o nástrahách, záludnostech a pastech či pastičkách, které se vyskytují v životě diabetika a o nichž má vědět. Pokud se diabetik dostává do pasivity a postupně přestává i pravidelně provádět kontroly glykémií, cukrovka je „před ním“ a výsledky se postupně zhoršují. Tehdy je třeba posoudit, zda i nadále má mít inzulínovou pumpu, neboť podobných výsledků dosáhne i za běžného režimu s klasickou aplikací inzulínu. V takovém případě kapitola o diskvalifikaci poukazuje na okamžik, kdy se pacient musí s inzulínovou pumpou rozloučit. Důležité informace či myšlenky jsou zdůrazněny samostatně mezi textem a zvýrazněny barevně. Čtenář si tak může rychle zopakovat některé poznatky, které při léčbě pumpou potřebuje znát jako abecedu. Zvládnutí uvedených principů či zásad by se mělo každému pacientovi s mnohaletou perspektivou života s cukrovkou stát naprostou samozřejmostí. Zpracování textu je přehledné, autor promítl své zkušenosti z každodenní práce s malými dětmi i dospívajícími do výborné příručky, která by neměla chybět žádnému mladému diabetikovi léčenému inzulínovou pumpou i těm, kteří s touto léčbou teprve začínají.


O autorovi: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!