Lékaři měří vyšší tlak než sestry

Australská prospektivní kohortová studie zjistila, že efekt „bílého pláště“ závisí i na tom, kdo ten bílý plášť má na sobě. Lékaři totiž naměří podstatně vyšší hodnoty krevního tlaku (TK) než střední zdravotnický personál a ten zase naměří podstatně víc, než jsou hodnoty TK u pacienta doma.

Autoři zpracovali údaje o více než osmi a půl tisících osob, u nichž bylo provedeno 24hodinové ambulantní měření TK, a skupině asi 1700 nemocných, u nichž porovnali hodnoty TK naměřené sestrou a lékařem. Průměrný věk nemocných byl 54 let a jejich průměrné hodnoty TK dosáhly 140/82 mmHg. Průměrné hodnoty naměřené sestrou na klinice byly o 6/3 mmHg vyšší než denní hodnoty naměřené doma a o 10/5 mmHg vyšší než TK stanovený 24hodinovým monitorováním. Naopak sestry naměřily TK o 9/7 mm Hg nižší, než jaký naměřili lékaři. Autoři tak doporučují zohlednit při diagnostice a monitoringu arteriální hypertenze to, kde byl TK změřen (nižší normální hodnoty u domácího stanovení) a kým byl změřen (hodnoty změřené lékařem jsou zavádějící).

BMJ, 2010, 340:c1104

Ohodnoťte tento článek!