Liraglutid je účinné antiobezitikum

Mezinárodní evropská studie prokázala, že liraglutid velmi významně snižuje hmotnost a je účinnější než orlistat. Do studie bylo zařazeno 564 dospělých s body mass indexem 30–40 kg/m2.

Dobrovolníci byli náhodně rozděleni na tři skupiny: první byla léčena liraglutidem v jedné ze čtyř různých dávek, druhá placebem podávaným jednou denně subkutánně a třetí orlistatem v dávce 120 mg třikrát denně. Všichni zúčastnění se snažili dodržet dietu s kalorickým příjmem nižším o 500 kcal oproti běžné stravě a zvýšit svoji fyzickou aktivitu. Délka studie byla 20 týdnů, po nichž následovalo 84 týdnů dalšího sledování.

Ukázalo se, že liraglutid byl významně účinnější v docílení redukce hmotnosti oproti placebu i orlistatu. Zatímco medián redukce hmotnosti činil v placebové skupině 2,8 kg a ve skupině orlistatové 4,1 kg, v liraglutidové skupině to bylo od 4,8 kg (při dávce 1,2 mg denně) až po 7,2 kg (při dávce 3,0 mg). Liraglutid dále snižoval krevní tlak a prevalenci prediabetu (o 84–96 %). Z nežádoucích účinků liraglutidu byly nejčastější nauzea a zvracení, které však byly přechodné a jen vzácně vedly k ukončení léčby.

The Lancet, 2009, 374, p. 1606–1616

Ohodnoťte tento článek!