Lze přežít 30 bodných ran do dutiny břišní?

Předmětem této kazuistiky je přežití pacientky, která se pod tíží psychických problémů opakovaně, celkem 30krát, bodnula 20 cm dlouhým kuchyňským nožem do břicha…

66letá pacientka byla přivezena sanitou RZP v 10,24 hodin na chirurgickou ambulanci FNB s četnými bodnými ranami v oblasti břišní stěny a s řeznou ranou na levém zápěstí.

Pacientka měla známky hemoragického šoku (TK systol. 90 mmHg, TK diastol. neměřitelný, tepová frekvence 160/min, diuréza 0 ml). Bez dalšího vyšetřování jsme pacientku převezli na chirurgický operační sál, kde jsme v 10,45 zahájili revizi břišní dutiny.

Nalezli jsme malou laparotomii (5 cm) vytvořenou pacientkou kolem pupku, po rozšíření této na xifopubickou laparotomii zjištěno hemoperitoneum, 5 penetrujících bodných ran v oblasti přední a zadní stěny žaludku, dále bodné rány v oblasti mezenteria 15 cm distálně od Treitzova ligamenta, kde nalezeno silné krvácení.

Obr. – Stav po operaci

Po ošetření tohoto zdroje krvácení nalézáme další bodné rány v mezenteriu a otvor v mesocolon transversum. Po ošetření poranění suturami vyplachujeme břišní dutinu 5 l fyziologického roztoku, zavádíme drén do bursy omentální k zadní stěně žaludku a do oblasti Douglasovy řasy. Zašíváme břišní stěnu i jednotlivé bodné rány stěny břišní a řeznou ránu na levém zápěstí.

Pacientce již na operačním sále podán Hemacel a zahájeno podávání krevních převodů. Poté pacientka uložena na JIP, kde byly monitorovány vitální funkce a pokračováno v podpoře krevního oběhu.

Po probuzení z anestézie je nemocná k personálu negativistická, nespolupracující, ale stůně bez komplikací. Pátý den hospitalizace započato s perorální realimentací a od 9. dne měla normální střevní pasáž.

V průběhu hospitalizace vyšetřena psychiatrem, jehož nález citujeme:

V předchorobí neguje vážnější psychické potíže, výkyvy nálad, nespavost apod. Nyní se snaží předat provozování kiosku, má s tím asi rok starosti a potíže. Navíc asi před rokem tam byla přepadena a oloupena nějakými Rusy.

Od vánoc se cítí nějak jinak, má pocit, že se něco děje, ale neví co, nedokáže to vyjádřit, stav se zhoršil, v den sebepoškození přišel za manželem kolega z práce, měla pocit, že mu předal nějakou zprávu, která se týkala jí.

Bylo to nějaké divné, manžel k ní začal být nějak víc ostražitý. Poté nemohla celou noc spát, sledovala televizi, rozrušily ji různé zprávy o vraždách, upálení mladíka atp. Poté se pobodala. Podle zprávy se bodala opakovaně 20 cm dlouhým nožem. Nyní lituje toho, co udělala, ale nerozumí tomu… Dg: Těžká depresivní porucha s bludy (MUDr. Jiří Syrovátka).

Případ sebevražedného pokusu 66leté ženy uvádíme ze dvou důvodů. Prvním z nich je pozoruhodnost činu, kterého byla tato poměrně křehká šestašedesátnice schopna. Čin připomínal spíše orientální způsob sebevraždy (harakiri).

Druhým důvodem je upozornění na nové společenské poměry, které přinášejí více stresu, více kriminality, více sociální nejistoty, které mohou u psychicky slabších jedinců v nevhodné kombinaci těchto vlivů zapříčinit činy pro veřejnost těžko pochopitelné.

Dále můžeme hovořit o štěstí, které spatřujeme v tom, že nemocná minula kuchyňským nožem aortu, jaterní hilus atd.; jejich lacerace by mohly být pro pacientku fatální.

Za předpokladu rychlé chirurgické pomoci a při nutné dávce nezbytného štěstí je možné i takto nezvykle rozsáhlé sebepoškození přežít.

1 MUDr. Petr Malý

e-mail: petr.maly@ftn.cz

2 prof. MUDr. František Antoš, CSc.

1 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

2Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a Nemocnice Na Bulovce, Chirurgická klinika

IPVZ, Praha

Ohodnoťte tento článek!