Marihuana způsobuje psychózu

To, že marihuana není tak neškodná, jak tvrdí její zastánci, se vědělo již dříve. Metaanalýza 35 longitudinálních populačních studií nyní prokázala, že kouření marihuany zvyšuje riziko vzniku psychotického onemocnění v pozdějším životě. Ti lidé, kteří kdy v životě kouřili marihuanu, měli 1,4krát větší riziko vzniku psychózy než ti, kteří marihuanu nikdy nekouřili.

Riziko se zdá být závislé na dávce kanabisu. Nejčastější konzumenti marihuany měli riziko psychózy dokonce dvakrát větší. Autoři dospěli k závěru, že současné poznatky jsou dostatečným důvodem k varování mladé populace před kouřením marihuany.

Lancet, 2007, 370, p. 319-328

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!