Marihuana zvyšuje riziko přechodu k tvrdším drogám

Titulní obrázek

Američtí psychiatři zjistili, že časná konzumace marihuany významně zvyšuje riziko přechodu k tvrdším drogám. Sledovali 219 holandských dvojčat stejného pohlaví…

Jedno z každého páru dvojčat vyzkoušelo marihuanu před dovršením 18 let věku, druhé dvojče konzumaci marihuany popřelo.

V dalším průběhu měli jedinci se zkušenostmi s marihuanou v porovnání se svým dvojčetem vysoké riziko přechodu k nelegálním drogám: k tzv. party drogám (relativní riziko 7,4) a k tvrdým drogám (relativní riziko 16,5). Pravidelná konzumace marihuany významně vyšší nebyla (relativní riziko 1,3).

Výsledky studie naznačují, že vztah mezi marihuanou a pozdějším přechodem k tvrdším drogám u dvojčat s časnou zkušeností s marihuanou nemůže být vysvětlen pouze familiárními faktory, ať již genetickými či environmentálními. Stojí ještě za zmínku, že marihuana je v Nizozemí de facto legální.

Behav Genet, 2006, published online Jan 10

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!