Metoklopramid v léčbě migrény

Intravenózní metoklopramid je efektivní léčbou akutní migrény. Vyplývá to z metaanalýzy 13 kontrolovaných studií zabývajících se léčbou akutního záchvatu migrény, které celkem zahrnuly 655 osob…

Studie, které porovnávaly metoklopramid s placebem, prokázaly jeho výrazně vyšší účinek v úlevě od bolesti. V jiných studiích, kde byl metoklopramid součástí kombinované léčby, byla prokázána větší účinnost režimů s metoklopramidem než bez něj; a to v léčbě akutní bolesti, nauzey i v prevenci relapsu migrenózního záchvatu. Autoři metaanalýzy doporučují podávání intravenózního metoklopramidu jako léku volby v léčbě akutního záchvatu migrény.

BMJ, 2004, 329, p. 1369-1373

Ohodnoťte tento článek!