Mexický příklad pomoci chudým dětem

Mexické ministerstvo sociálního vývoje publikovalo výsledky sociálního programu Oportunidades zaměřeného na pomoc chudým rodinám v oblasti finanční, výživové a vzdělávací.

V této části zpracovaných výsledků se autoři zaměřili na to, jaký vliv má prodloužení programu o rok a půl. V letech 1998–1999 zařadilo ministerstvo do programu 320 chudých rodin okamžitě a 186 rodin až po 18 měsících. V roce 2007 pak autoři vyšetřili 1093 osmi- až desetiletých dětí z první skupiny a 700 z druhé skupiny. Zjistili, že časné zařazení do programu významně zmírnilo problematické chování dětí.

Naopak nemělo vliv na výšku, body mass index, jazykovou vybavenost či kognitivní funkce. V podskupině dětí matek, které neměly žádné formální vzdělání, zlepšilo časné zařazení do programu jejich růst o 1,5 cm, a to nezávisle na výši finanční podpory. Výše finanční podpory však významně pozitivně ovlivňovala většinu sledovaných parametrů. Tyto výsledky ukazují, že správnou intervencí v časném dětství lze pozitivně ovlivnit vývoj dětí v sociálně slabých rodinách.

The Lancet, 2009, 374, p. 1997–2005

Ohodnoťte tento článek!