Mikroorganismy v prostředí a dětské astma

Mikroorganismy v prostředí a dětské astma

Mezinárodní studie GABRIELA Transregio 22 potvrdila, že děti žijící na statku od nejútlejšího dětství, které jsou v kontaktu se zvířaty, mají nižší výskyt astmatu.

Autoři pomocí řady laboratorních technik (od polymerázové řetězové reakce až po kultivace) zjišťovali výskyt různých mikroorganismů v matracích, na kterých děti spaly, a ve vzorcích prachu z jejich pokojů. Porovnávali skupinu dětí žijících v tradičním hospodářství s dětmi bez přístupu k zvířatům. Autoři zjistili, že čím většímu počtu různých mikroorganismů včetně plísní byly děti vystaveny, tím menší riziko vzniku astmatu/atopie měly. V porovnání s kontrolními dětmi dosáhla redukce tohoto rizika až 43 %.

Ohodnoťte tento článek!