Mipomersen v léčbě těžké hypercholesterolémie

Hitem v léčbě těžkých forem hypercholesterolémie se asi stane mipomersen, inhibitor syntézy apolipoproteinu B. Nasvědčují tomu výsledky studie fáze 3, které se zúčastnilo 45 nemocných starších 12 let, kteří byli homozygoti pro familiární hypercholesterolémii a kteří již užívali maximální tolerované dávky hypolipidemik.

Po dobu 26 týdnů dostávalo 34 z nich mipomersen v dávce 200 mg jednou týdně s. c., 17 nemocných bylo na placebu. Sérové koncentrace LDLcholesterolu poklesly v mipomersenové skupině o 24,7 % (oproti 3,3 % ve skupině placebové). Nejčastější nežádoucí účinky mipomersenu byly lokální reakce v místě vpichu a zvýšení sérové koncentrace aminotransferáz.

The Lancet, 2010, 375, p. 998–1006

Ohodnoťte tento článek!