Liraglutid účinnější než sitagliptin

Mezinárodní studie prokázala lepší účinnost liraglutidu v porovnání se sitagliptinem u diabetiků 2. typu nedostatečně kompenzovaných metforminem.

Studie se zúčastnilo téměř 700 nemocných s glykovaným hemoglobinem mezi 7,5 a 10 %, kteří byli alespoň tři měsíce léčeni metforminem v dávce min. 1500 mg denně. Nemocní byli randomizováni na skupinu léčenou kromě metforminem i liraglutidem v dávce 1,2 mg či 1,8 mg s. c. denně a na skupinu léčenou sitagliptinem v dávce 100 mg p. o. denně. Po 26 týdnech sledování došlo k poklesu mediánu HbA1c o 1,5 % a 1,2 % u nemocných s liraglutidem ve vyšší a nižší dávce, zatímco sitagliptin vedl k poklesu pouze o 0,9 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla nauzea, a to u čtvrtiny nemocných léčených liraglutidem ve vyšší dávce. Nezávažné hypoglykémie se vyskytly v obou skupinách jen zřídka.

The Lancet, 2010, 375, p. 1447-1456

Ohodnoťte tento článek!