Exemestan v léčbě karcinomu prsu

Exemestan v léčbě karcinomu prsu

Výsledky rozsáhlé studie TEAM naznačují, že aromatázový inhibitor exemestan je možno použít v léčbě postmenopauzálního karcinomu prsu i bez předchozího podávání tamoxifenu. Studie TEAM proběhla v devíti zemích a zahrnula 9779 žen s mediánem věku 64 let, které trpěly karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory.

Autoři ženy náhodně rozdělili na ty, které se pět let léčily samotným exemestanem v dávce 25 mg denně, a na ty, které se nejdříve léčily tamoxifenem (20 mg denně) a až po 2–3 letech přešly na monoterapii exemestanem. Primárního výstupu studie, pětiletého přežití bez recidivy, se dožilo 86 % žen léčených exemestanem samotným a 85 % žen na sekvenční léčbě. Profil nežádoucích účinků se lišil mezi oběma skupinami. V exemestanové skupině se vyskytlo méně gynekologických obtíží, hluboké žilní trombózy a endometriálních abnormalit než ve skupině na sekvenční terapii. Naproti tomu měly tyto ženy častější muskuloskeletální obtíže, arteriální hypertenzi a hyperlipidémii.

The Lancet, 2011, 377, p. 321–331

Ohodnoťte tento článek!