Jak podávat diuretika při dekompenzaci srdečního selhání?

Americká studie se snažila zjistit, jaké je optimální dávkování furosemidu při léčbě akutní dekompenzace srdečního selhání. Randomizované studie se zúčastnilo 308 nemocných.

Autoři účastníkům podávali buď nízkou dávku furosemidu intravenózně (srovnatelnou s jejich předchozí dávkou perorální), nebo dávku vysokou (2,5násobek předchozí perorální dávky). Nemocné dále rozdělili na ty, které léčili kontinuální infúzí furosemidu, a na ty, kterým podali denní dávku rozdělenou do dvou bolusů podávaných po 12 hodinách.

Protokol umožňoval změnu dávkování po dvou dnech léčby. Hlavními výstupy studie bylo subjektivní zlepšení stavu nemocného a změna sérového kreatininu po třech dnech od zařazení do studie. Výsledky analýzy byly překvapivé: mezi skupinami nebyly žádné významné rozdíly ani v jednom z hlavních sledovaných parametrů. Ke srovnatelnému zlepšení stavu vedly tedy jak nízké, tak vysoké dávky intravenózního furosemidu. Podobně nebyl rozdíl ve způsobu podání (kontinuální infúze vs. intravenózní bolusy).

Ohodnoťte tento článek!