Substituce samotnými estrogeny a zdraví postmenopauzálních žen

Známá studie „Women´s Health Initiative“, studující vliv substituce samotnými estrogeny (0,625 mg konjugovaného ekvinního estrogenu) na zdraví žen po hysterektomii, musela být po sedmiletém trvání předčasně ukončena kvůli vysokému riziku cévní mozkové příhody.

Američtí autoři se nyní k ženám zařazeným do této studie vrátili a sledovali jejich zdraví po více než deseti letech. Do studie bylo nyní zařazeno 7645 přeživších žen. Autoři zjistili, že po této době nebyl mezi intervenční skupinou a skupinou placebovou významný rozdíl ani ve výskytu cévní mozkové příhody, jiného kardiovaskulárního onemocnění, hluboké žilní trombózy, ani mortality. Po celou dobu však bylo zřejmé, že ženy, které dříve užívaly estrogeny, měly významně nižší riziko vzniku karcinomu prsu, a to o 23 %.

JAMA, 2011, 305, p. 1305-1314

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!