Mortalita přeživších dětských onkologických nemocných v dospělosti

Britští autoři sledovali dětské onkologické nemocné a zjistili, že mají v dospělosti stále vysokou mortalitu na sekundární nádory a oběhové choroby, a to i po 25 letech od diagnózy.

British Childhood Cancer Survivor Study sledovala od roku 1940 do roku 2006 téměř 18 tisíc nemocných, u nichž bylo maligní onemocnění diagnostikováno před 15. rokem věku a kteří přežili pět let od diagnózy. Ukázalo se, že tato skupina nemocných měla v dospělosti 11krát vyšší mortalitu než zbytek populace. Během 45 let sledování se sice snižovala mortalita na původní malignitu, ale narůstala mortalita na sekundární nádory a kardiovaskulární onemocnění. Je tedy zřejmé, že vyléčení dětští onkologičtí pacienti si s sebou do života nesou velká rizika.

JAMA, 2010, 304, 172–179

Ohodnoťte tento článek!