Multivitamíny a infekce ve stáří

Starší lidé často užívají vitamínové a minerálové doplňky stravy ve snaze předcházet infekcím. Závěry studií zabývajících se tímto tématem nejsou jednoznačné, jak ukazuje britská metaanalýza 8 studií…

Výsledky studií byly spíše ve prospěch podávání vitamínů. Multivitamíny snižují počet prostonaných dní s infekcí za rok u některých studií signifikantně, u jiných statisticky nevýznamně. Hlášení nežádoucích účinků bylo nedostatečné.

BMJ, 2005, 330, p. 871

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!