Mycobacterium avium a Crohnova nemoc

Mikrobiologové z Floridy našli v krvi nemocných s Crohnovou nemocí vyšší výskyt Mycobacterium avium paratuberculosis než u kontrolních jedinců…

Vycházeli z pozorování, že charakter Crohnovy nemoci se v něčem podobá tuberkulóze a lepře. Autoři stanovili přítomnost mykobaktéria v krvi pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce) a také kultivací. Studie se zúčastnilo 28 nemocných s Crohnovou nemocí, 9 s ulcerózní kolitidou a 15 osob kontrolních. Živé mykobaktérium bylo vykultivováno z krve 14 osob s Crohnovou nemocí a 2 osob s ulcerózní kolitidou. U žádné kontrolní osoby mykobaktérium vykultivováno nebylo. Autoři se na základě svých výsledků domnívají, že by tento druh mykobaktéria mohl způsobovat Crohnovu nemoc.

Lancet, 2004, 364, p. 1039-2044

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!