Nadváha a nedostatek pohybu ve vztahu k mortalitě

Rozsáhlá americká studie na téměř 117 tisících žen prokázala, že nadváha i nedostatek pohybu jsou silnými a na sobě nezávislými prediktory smrti…

Ženy byly sledovány po dobu 24 let; na začátku studie byly zdravé a ve věku 30 až 55 let. Za tuto dobu zemřelo přes 10 tisíc žen, z toho přes 5 tisíc na rakovinu a přes 2 tisíce na kardiovaskulární onemocnění. Mortalita stoupala se zvyšující se hmotností a snižující se tělesnou aktivitou. Největší riziko smrti měly obézní a neaktivní ženy (relativní riziko 2,42). Autoři spočítali, že nadváha (tedy body mass index větší než 25) a fyzická inaktivita (méně než 3 a půl hodiny pohybu za týden) společně mohly za 31 % předčasných úmrtí, 59 % úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a za 21 % úmrtí na rakovinu u nekuřaček.

New Engl J Med, 2004, 351, p. 2694-2703

Ohodnoťte tento článek!