Nadváha ve středním věku a pozdější kardiovaskulární nemocnost

Titulní obrázek

Vztah nadváhy a špatného zdraví je nade vší pochybnost prokázán. Nebylo však zcela jasné, zda má nadváha nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém nezávisle na dalších kardiovaskulárních rizikových faktorech…

Američtí odborníci sledovali 17 634 osob ve věku 31-64 let, které na začátku studie neměly žádné známky kardiovaskulárního onemocnění.

Hlavním výstupem byla mortalita a počet hospitalizací pro kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes po 65. roce věku. Výsledky studie jasně svědčily pro vztah mezi vyšším body mass indexem a hlavními výstupy studie, a to i po zohlednění krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Například obézní osoby bez jiných rizikových faktorů měly relativní riziko kardiovaskulárního úmrtí 1,43 v porovnání s osobami s normální hmotností.

JAMA, 2006, 295, p. 190-198

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!