Naltrexon s bupropionem: nová léčba obezity

Výsledky americké studie COR-I jsou povzbuzující: zdá se, že kombinační léčba naltrexonem s bupropionem dokáže bezpečně navodit pokles hmotnosti u obézních lidí. Této randomizované klinické studie fáze 3 se zúčastnilo 1742 dobrovolníků.

Šlo buď o zdravé obézní, nebo osoby s nadváhou a současně přítomnými komplikacemi (dyslipidémií či arteriální hypertenzí). Po dobu 52 týdnů byla třetina z nich léčena kombinací naltrexonu (32 mg) a bupropionu (360 mg), druhá třetina stejnou kombinací, ale naltrexon byl v nižší dávce (16 mg) a třetí třetina obdržela placebo. K tomu jim byly doporučeny mírně hypokalorická dieta a cvičení.

Výsledky studie byly jednoznačné: zatímco lidé v placebové skupině zhubli průměrně o 1,3 % tělesné hmotnosti, ve skupině léčené kombinační léčbou s 16 mg naltrexonu zhubli o 5,0 % a ve skupině s 32 mg naltrexonu dokonce o 6,1 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem kombinační léčby byla nauzea, méně často pak bolesti a motání hlavy, zácpa, zvracení a sucho v ústech. Tato léčba vedla také k mírnému přechodnému zvýšení krevního tlaku (o 1,5 mmHg). Důležité je zjištění, že v intervenčních skupinách nedocházelo k častějším epizodám deprese či suicidality.

The Lancet, 2010, 376, p. 595–605

Ohodnoťte tento článek!