Naltrexon v odvykání od alkoholismu

Dlouhodobé podávání intramuskulárních injekcí naltrexonu úspěšně pomáhá léčit závislost na alkoholu. K tomuto závěru dospěli američtí psychiatři ve své půlroční randomizované dvojitě slepé studii, které se zúčastnilo přes 600 alkoholiků…

Byli rozděleni do tří skupin; první skupina byla léčena denními injekcemi 380 mg naltrexonu, druhá skupina dostávala 190 mg naltrexonu a třetí placebo. Všichni účastníci byli současně léčeni psychoterapií.

Po šesti měsících se snížil počet alkoholických excesů u skupiny léčené 380 mg naltrexonu o 25 % a 190 mg naltrexonu vedlo k redukci o 17 % oproti placebu. Léčba naltrexonem docílila také zlepšení spolupráce alkoholiků s terapeuty. Pro nežádoucí účinky musela být léčba přerušena u 14 % osob léčených naltrexonem ve vyšší dávce a u 6,7 % osob s dávkou nižší.

JAMA, 2005; 293, p. 1617625

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!