Ne všichni angličtí praktičtí lékaři poznají fibrilaci síní na EKG

Britská studie poukázala na fakt, že ne všichni praktičtí lékaři poznají fibrilaci síní na EKG. Studie se zúčastnilo 2595 nemocných starších 65 let ze 49 různých praxí vcentrální Anglii, jejichž 12svodový záznam EKG byl počítačově analyzován pomocí interpretačního softwaru Biolog. Náhodný vzorek záznamů byl také popsán praktickými lékaři a jejich zdravotními sestrami.

Ukázalo se, že lékaři poznali 79 z 99 případů fibrilace síní (senzitivita 80 %) a zaměnili 114 ze 1355 křivek sinusových rytmů za fibrilaci síní (specificita 92 %). Zdravotní sestry dosáhly srovnatelné senzitivity, ale nižší specificity. Počítačový program měl sice lepší senzitivitu (99 %), ale nižší specificitu (83 %). Ani kombinace lékaře a počítače nepřinesla stoprocentní jistotu správné diagnostiky fibrilace síní.

BMJ, 2007, 335, p. 380

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!