Nebojte se darovat ledvinu

Američtí odborníci potvrdili, že pokud někomu darujete ledvinu (myslí se za živa), nezhoršíte si tím životní prognózu. Autoři zpracovali údaje z celonárodního registru živých dárců ledviny, do něhož bylo v letech 1994 až 2009 zařazeno přes 80 tisíc osob.

Medián doby sledování dárců byl 6,3 roku. Ukázalo se, že v souvislosti s operací zemřelo 25 osob, což odpovídalo mortalitě 3,1 na 10 tisíc dárců. Tato mortalita se v posledních 15 letech neměnila a byla vyšší pro muže a hypertoniky. V porovnání s kontrolní skupinou 9364 osob však měli dárci ledviny stejné dlouhodobé přežití.

JAMA, 2010, 303, p. 959–966

Ohodnoťte tento článek!