Nedostatek vitamínu E zhoršuje fyzickou kondici

Snížené sérové koncentrace vitamínu E mohou u starších lidí vést ke zhoršené fyzické kondici. K tomuto závěru dospěla studie, které se zúčastnilo 698 lidí starších 65 let žijících v Toskánsku v Itálii.

Během tří let trvání studie podstoupili senioři opakovaná lékařská vyšetření s cílem zjistit stav výživy a tělesnou kondici.

Statistická analýza prokázala, že ze sledovaných vitamínů a stopových prvků pouze snížené sérové koncentrace vitamínu E pod 24,9 mikro mol/l byly spojeny s horší tělesnou výkonností. Spolu s věkem nad 81 let se nedostatek vitamínu E projevil jako nejsilnější determinanta poklesu tělesné výkonnosti. Zbývá ještě zjistit, zda substituce vitamínem E povede ke zlepšení kondice seniorů.

JAMA, 2008, 299, p. 308-315

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!