Nefrotický syndrom u dětí

Podán přehled epidemiologie,patogeneze a klinického obrazu nefrotického syndromu u dětí se zdůrazněním odlišností od nefrotického syndromu v dospělosti. Podstatná část práce se týká léčby tohoto onemocnění,se zvláštním důrazem na léčebné postupy založené na důkazu (evidence-based medicine). V závěru textu je potom stručně pojednáno o dietě, fyzické aktivitě a prognóze pacientů s nefrotickým syndromem.

Nephrotic syndrome in children The article provides a review of the etiology,pathogenesis and clinical picture of the nephrotic syndrome in children emphasizing its differences from the nephrotic syndrome in adults. A substantial part of this article is dedicated to the treatment of this disease with a special accent on evidence-based treatment approaches (evidence-based medicine). The last part of the text consists of a brief exposition of the diet,physical activity and the prognosis of patients with nephrotic syndrome.

Klíčová slova

nefrotický syndrom *prednizon * cyklofosfamid *cyklosporin A

A Nefrotický syndrom (NS)je charakterizován těžkou proteinurií a hypoproteinémií. NS není jedna nozologická jednotka,je to soubor příznaků,které můžeme pozorovat u celé řady onemocnění ledvin.(1)NS se může vyskytnout v kterémkoliv věku,nicméně v dětství se setkáváme s některými odlišnostmi,jejichž znalost je důležitá.

Definice a nomenklatura

Nefrotický syndrom u dětí je definován jako těžká proteinurie (odpad bílkoviny >960 mg/m 2 /den,nebo poměr bílkovina :kreatinin ve vzorku moči >200 mg/ mmol)a hypoalbuminémie (sérový albu-min

Ohodnoťte tento článek!