Neúspěch imunoglobulinů v léčbě roztroušené sklerózy

Evropská studie intravenózního imunoglobulinu (IVIG) v léčbě roztroušené sklerózy, organizovaná z Holandska, přináší nepříznivé zprávy pro nemocné v sekundárně progresívní fázi roztroušené sklerózy…

Dlouhodobá léčba IVIG nebyla úspěšnější než placebo. Studie se zúčastnilo 318 nemocných, kterým bylo po dobu 27 měsíců podáváno buď placebo, nebo IVIG. Během doby sledování došlo v obou skupinách ke stejnému počtu relapsů a také doba před relapsem nebyla signifikantně odlišná. U nemocných léčených IVIG došlo navíc k častějším tromboembolickým příhodám.

Lancet, 2004, 364, p.1149-1156

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!