Nitrožilní podání léčiv během resuscitace mimo nemocnici zřejmě není nutné

Norská studie přináší překvapivé sdělení: je jedno, zda jsou při kardiopulmonální resuscitaci v terénu podána intravenózní léčiva či nikoliv, přežití do propuštění z nemocnice je totiž stejné.

V rámci randomizované studie byli norští nemocní, resuscitovaní v letech 2003–2008 mimo nemocnici, rozděleni na ty, kterým byly standardně podány intravenózní léky (418 nemocných), a na ty, kterým nebyl mimo nemocnici zaveden nitrožilní přístup (433) a i. v. léky byly podány až v nemocnici. Propuštění z nemocnice se dožilo 10,5 % nemocných v první skupině, zatímco ve skupině bez kanyly to bylo 9,2 %; tento rozdíl nebyl statisticky významný. Významný rozdíl byl zaznamenán jen co se týče návratu spontánního oběhu a dožití se přijetí do nemocnice; ty byly častější u nemocných s i. v. přístupem. Do dimise se však tento rozdíl smazal.

JAMA, 2009, 302, p. 2222–2229

Ohodnoťte tento článek!