Nová kniha Srdeční selhání

Nový knižní titul Mladé fronty, a. s. (edice Postgraduální medicíny), publikace editorů prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., a doc. MUDr. Vojtěcha Melenovského, CSc., Srdeční selhání – aktuality pro klinickou praxi, byl pokřtěn v Brně 24. 5. 2015, v den zahájení XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v rámci Sympozia IKEM Pokroky v diagnostice a léčbě plicní hypertenze.
Chronické srdeční selhání je závažné onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, jehož prevalence v České republice i Evropě významně narůstá. Diagnostika a léčba srdečního selhání jsou tedy celosvětovou zdravotnickou prioritou, vedoucí k rychlému vývoji nových léčebných přístupů. Klinika kardiologie IKEM má v problematice diagnostiky a léčby různých forem srdečního selhání dlouhodobé bohaté zkušenosti. Na základě mnohaleté každodenní praxe vznikla vlastní filosofie přístupu k srdečnímu selhání, formovaná novými studiemi a doporučeními Evropské kardiologické společnosti.
Cílem knihy je přiblížení aktuálních otázek a novinek v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání s důrazem na multidisciplinární přístup a spolupráci mezi ambulantním specialistou a kardiocentrem.

Na obr. zleva prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka Postgraduální medicíny, a kmotr knihy prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

Ohodnoťte tento článek!