Nová léčba karcinomu štítné žlázy

Mezinárodní studie fáze II prokázala účinnost nové monoklonální protilátky v léčbě pokročilého diferencovaného karcinomu štítné žlázy. Motesanib difosfát (AMG 706) je perorální inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF).

Exprese VEGF je pro diferencovaný karcinom štítné žlázy nejen typická, ale je i sdružená s agresivním chováním tumoru a špatnou prognózou. Autoři motesanibem léčili 93 nemocných s pokročilým či metastatickým karcinomem štítné žlázy, který byl zároveň rezistentní na radiojód. Padesát sedm nemocných trpělo papilárním karcinomem. Odpovědi na léčbu dosáhlo 14 % léčených a nemoc se zastavila na dobu alespoň půl roku u 35 % z nich. Střední doba odpovědi na léčbu dosáhla 32 týdnů. Odhad střední doby přežití bez progrese byl 40 týdnů. Nejčastější nežádoucí účinky byly průjem, hypertenze, únava a hubnutí.

New Engl J Med, 2008, 359, p. 31–42

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!