Nová metoda zachování plic pro transplantaci

Podle nové studie je možné bezpečně transplantovat i ty plíce, které by dříve byly považovány za potenciálně poškozené a pro transplantaci nevhodné.

Autoři použili metodu normotermní ex vivo perfúze plic (EVLP), při které rizikové orgány po čtyři hodiny před transplantací napojili na uzavřený okruh proplachování speciální tekutinou. Pokud jejich stav a funkce zůstaly stabilní, byly použity k transplantaci. Do prospektivní nerandomizované studie zařadili celkem 136 transplantovaných plic, z nichž 20 prošlo metodou EVLP. Incidence primární dysfunkce štěpu i další sledované parametry byly srovnatelné jak u plic transplantovaných standardně, tak u plic po EVLP. Zdá se tedy, že díky této nové metodě by mohlo být k transplantaci využito více orgánů než dříve.

New Engl J Med, 2011, 364, p. 1431-1440

Ohodnoťte tento článek!