Nová monografie Dětská nefrologie

Nový knižní titul Mladé fronty, a. s. (edice Postgraduální medicíny), monografie editorů prof. MUDr. Tomáše Seemana, CSc., a prof. MUDr. Jana Jandy, CSc., Dětská nefrologie, byl pokřtěn 20. 3. 2015 v rámci odborného semináře v Lékařském domě v Praze.
Předkládaná monografie má významně větší rozsah než všechna předchozí česká vydání a snaží se na podkladě nejnovějších znalostí shrnout současné diagnostické a léčebné postupy prakticky u všech nefropatií a uropatií. Editoři oslovili klinická pracoviště v ČR, která se problematikou dětské nefrologie dlouhodobě zabývají. Do širokého kolektivu autorů a spoluautorů byli přizváni histologové/ embryologové, mikrobiologové, pediatričtí rentgenologové, dětští chirurgové a pracovníci z transplantačních center v Motole a IKEM, dětští urologové a onkologové, genetici, psychologové, texty četly a komentovaly i zkušené dětské sestry nefrologického střediska.
Takto široce pojatá monografie shrnující aktuální poznatky vychází po více než 25 letech. Právě díky své komplexnosti je určena lékařům (i studentům) různých oblastí pediatrie.

Na obr. zleva prof. MUDr. Jan Janda, CSc., MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka Postgraduální medicíny, prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., kmotr a recenzent knihy, prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. Foto Tomáš Hercog

Ohodnoťte tento článek!