NOVÁ PUBLIKACE PŘIBLIŽUJE NÁDORY HLAVY A KRKU

Zhoubné nádory hlavy a krku patří k méně častým onkologickým diagnózám, počet jejich případů však trvale narůstá. Ročně je v České republice nově diagnostikováno 2000–2200 pacientů s tímto karcinomem a 900–1050 pacientů na něj zemře. Monografii, která si klade za cíl vystihnout v 19 kapitolách problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku, pokřtili ve čtvrtek 31. března 2016 v rámci odborného semináře její autoři – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., a doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph. D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (KOCHHK FNUSA). Kolektiv převážně brněnských autorů usiloval o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky, a přesto přehledně, tak aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínající lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, otorinolaryngologie i lékaře hraničních oborů. Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů KOCHHK FNUSA a Masarykova onkologického ústavu, včetně Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a dalších pracovišť.

Knihu Zhoubné nádory hlavy z produkce nakladatelství Mladá fronta, a. s., lze objednat na www.kniha.cz.

Zleva doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph. D., a prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Kniha vyšla v edici Postgraduální medicíny v únoru 2016

Ohodnoťte tento článek!