Nové léky na úpornou zácpu

Zácpa může být velkým problémem nejen u onkologicky nemocných léčených opioidy. Dvě americké studie přinášejí slibné výsledky nově zkoušených léčebných látek. První studie prokázala účinnost metylnaltrexonu,agonisty µ-opioidních receptorů,který jen ome-zeně prostupuje hematoencefalickou bariérou.

Autoři subkutánně podávali metylnaltrexon nebo placebo skupině 133 nemocných léčených opiáty. U poloviny z nich metylnaltrexon dokázal vyvolat defekaci během 4 hodin po podání,placebo pouze u 15 %procent. Metylnaltrexon zůstal účinný i během dalších třech měsíců a neměl významné nežádoucí účinky,zvláště nesnižoval účinnost opioidních analgetik.

Druhá studie prokazuje účinnost prucalopridu,selektivního agonisty receptoru pro 5-hydroxytryptamin,na 620 nemocných s úpornou zácpou. Denní užívání prucalopridu vedlo k úspěšné defekaci alespoň jednou týdně u téměř poloviny nemocných oproti čtvrtině nemocných na placebu. Nejčastějšími nežádoucími účinky prucalopridu byly bolesti hlavy a břicha.

New Engl J Med,2008,358, p.2332-2343 a 2344-235

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková,Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!