Nový lék na arteriální hypertenzi je lepší než valsartan

Mezinárodní studie financovaná zainteresovanou farmaceutickou firmou (Novartis) prokázala, že duální antagonista angiotenzinového receptoru a neprilysinu je účinnější v léčbě arteriální hypertenze než valsartan.

Neprilysin je membránová metaloproteáza, která mezi jiným štěpí i atriální natriuretický peptid a jejíž inhibice by tedy mohla mít antihypertenzní efekt. Randomizované studie se zúčastnilo 1328 dospělých nemocných s mírnou až středně těžkou arteriální hypertenzí. Třetina z nich po dobu osmi týdnů užívala látku LCZ696 ve vzrůstajících dávkách, další třetina valsartan rovněž ve vzrůstajících dávkách a poslední třetina placebo. Ukázalo se, že oproti srovnatelným dávkám valsartanu snižoval duální inhibitor diastolický krevní tlak účinněji, a to s rozdílem až 3 mmHg (medián hodnot). Nová látka byla velmi dobře snášena a neměla závažné nežádoucí účinky. Autoři se tedy domnívají, že duální inhibitor LCZ696 přináší aditivní efekt ve snížení krevního tlaku oproti valsartanu a mohl by se stát novým účinnějším antihypertenzívem.

The Lancet, 2010, 375, p. 1255-1266

Ohodnoťte tento článek!