obsah

Monitor 5

Interna Pelikánová, T.: Syndrom inzulínové rezistence 7

Pediatrie Nevoral, J., Kotalová, R.: Celiakální sprue (glutensenzitivní enteropatie) 14

Revmatologie Trnavský, K.: Farmakoterapie revmatoidní artritidy 22

Cévní chirurgie Tošenovský, P.: Chronická žilní insuficience a končetinové defekty 28

Otorinolaryngologie Vokurka, J.: Virové záněty horních cest dýchacích a jejich komplikace 33

Kongresová sekce

Kašák, V.: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě chronické obstrukční plicní nemoci v ambulantní praxi 37

Merta, M., Tesař, V.: Léčba močových infekcí 41

Ehrmann, J.: Průjem – racionální diagnostika a léčba 44

Čepelák, V.: Antikoagulační terapie v ambulantní praxi 47

Bouček, J., Pidrman, V.: Diagnostika a terapie úzkostných stavů – pro lékaře v praxi 50

Focus: Pokroky v terapii tachyarytmií

Fiala, M.: Mechanismus tachyarytmií 55

Fiala, M.: Klasifikace arytmií a jejich diferenciální diagnostika na povrchovém EKG 57

Sovová, E.: Holterovské metody monitorování EKG u tachyarytmií 67

Marek, D.: Neinvazívní metody hodnotící strukturální postižení srdce u tachyarytmií 72

Heinc, P.: Farmakoterapie supraventrikulárních reentry tachykardií 77

Lukl, J.: Farmakoterapie fibrilace a flutteru síní 80

Lukl, J.: Nefarmakologické metody léčby fibrilace a flutteru síní 84

Fiala, M.: Selektivní katétrová ablace pro fibrilaci síní 87

Heinc, P.: Terapie polymorfních komorových tachykardií u nemocných bez strukturálního onemocnění srdce 91

Lukl, J.: Terapie komorových tachyarytmií se strukturálním onemocněním srdečním 94

Fiala, M.: Invazívní elektrofyziologické vyšetření a katétrová ablace 97

Fiala, M.: Katétrová ablace jednotlivých monomorfních tachyarytmií 100

Otázky k tématu 108

Rozhovor Jan Lukl 110

Literatura 113

Ohodnoťte tento článek!