obsah

Monitor 121

Interna Adam, Z., Vorlíček, J., Tomíška, M., Dvořák, K., Hejlová, A., Krupa, P., Krupová, M., Prášek, J., Adamová, Z.: Diferenciální diagnóza zvětšených uzlin 123

Karetová, D., Chochola, M.: Chronické formy ischemické choroby dolních končetin 135

Onkologie Tomíška, M., Vorlíček, J.: Nutriční podpora onkologických nemocných 143

Chirurgie Král, J., Malý, V.: Současný pohled na léčbu hrudních empyémů 151

Infekce Janovská, D., Dáňová, J.: Klíšťová encefalitida v České republice 156

Dermatologie Jírová, M., Arenberger, P.: Choroby vyvolané herpetickými viry 161

Etika Haškovcová, H.: Eutanázie – nekončící problém? 167

Farmakoterapie Špinar, J., Vítovec, J.: Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě hypertenze 170

Kazuistika Cieslarová, B., Halman, L., Horák, J.: Idiopatická multifokální stenózující ulcerózní enteritida 174

Focus: Osteoporóza

Broulík, P.: Příčiny a rizikové faktory osteoporózy 179

Žofková, I., Nováková, A.: Fyziologie, patofyziologie a klinický význam vitamínu D 182

Palička, V., Živný, P., Řehořková, P., Pohlídal, A.: Patobiochemie kostní remodelace 188

Žák, J.: Histomorfometrie a kostní biopsie 191

Kasalický, P.: Kostní denzitometrie – indikace k vyšetření a metodické limitace v klinické praxi 195

Wilczek, H.: Pagetova kostní nemoc v roce 2002 200

Vyskočil, V.: Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza 204

Blahoš, J.: Léčba osteoporózy 211

Jenšovský, J.: Selektivní modulátory estrogenových receptorů – nejnovější skupina léků pro léčbu osteoporózy 216

Otázky k tématu 224

Rozhovor Petr Broulík 226

Literatura 229

Ohodnoťte tento článek!