obsah

Monitor 237

Interna Škrha, J.: Hypoglykemický syndrom v klinické praxi 239

Zamrazil, V.: Choroby štítné žlázy – základy diagnostiky a terapie 246

Charvát, J.: Revaskularizační léčba ICHS a diabetes mellitus 253

Algeziologie Vondráčková, D.: Nádorová bolest 258

Pneumologie Košatová, K.: Malobuněčný plicní karcinom 266

Alergologie Rybníček, O.: Polinóza 271

Dermatovenerologie Kaštánková, V.: Sexuálně přenosné nemoci způsobené Chlamydia trachomatis 278

Neurologie Šonka, K., Nevšímalová, S.: Parasomnie – přehled a nejdůležitější nozologické jednotky 283

Preventivní lékařství Černá, M.: Zátěž populace toxickými látkami z prostředí 287

Farmakoterapie Češka, R.: Statiny v době po cerivastatinu 292

Kazuistika Valová, M., Königová, R., Brož, L., Zajíček, R., Toupalík, P.: Fatální komplikace, časné a pozdní, inhalačního traumatu 296

Focus: Klinická farmakologie

Perlík, F.: Vliv onemocnění na variabilitu lékové odpovědi 301

Šedivý, J.: Klinicky aplikovaná farmakokinetika 306

Perlík, F., Martínková, J.: Lékové interakce 311

Šedivý, J.: Terapeutické monitorování hladin léčiv 318

Slanař, O.: Genetický polymorfismus metabolismu léčiv 324

Sechser, T.: Farmakoekonomika a klinická farmakologie 331

Urbánek, K., Štika, L.: Studium spotřeby léčiv v klinické farmakologii 336

Otázky k tématu 340

Rozhovor Ivo Janků 342

Literatura 345

Ohodnoťte tento článek!