obsah

Monitor 585

Interna Matoušovic, K., Martínek, V.: Diferenciální diagnostika hematurie a proteinurie glomerulárního původu 587

Prokopová, L.: Úskalí léčby nesteroidními antirevmatiky z pohledu gastroenterologa 592

Chirurgie Dvořák, J., Kubín, S., Schuster, J.: Chirurgie štítné žlázy 597

Dermatovenerologie Pospíšilová, A., Švestková, S.: Bércový vřed – etiologie, diagnostika a léčba 604

Farmakoterapie Fišerová, M.: Ibogain – perspektivy v léčbě závislostí na psychotropních látkách 612

Kongresová sekce Šmahelová, A.: Akutní komplikace diabetu 617

Charvát, J., Kvapil, M.: Prevence, diagnostika a léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků 622

Focus: Klinická výživa v medicíně

Svačina, Š.: Obezita a diabetes 637

Rušavý, Z., Kreuzbergová, J.: Glykemický index potravin 642

Müllerová, D.: Výživa v těhotenství 647

Fixa, P., Herout, V., Zahradník, J., Štilec, R., Hájková, B., Štefánek, J.: Malnutrice u hemodialyzovaných nemocných: patogeneze, diagnostika a léčba 653

Hájková, B., Fixa, P., Herout, V.: Specifické metabolické problémy u pacientů peritoneálně dialyzovaných z hlediska výživy a adekvátnosti dialýzy 660

Teplan, V.: Hyperlipoproteinémie renálního původu 665

Bláha, V., Zadák, Z.: Výživa typu „fast food“, oxidovaný tuk a kardiovaskulární onemocnění 669

Hyánek, J.: Diagnostický a terapeutický význam mírné hyperhomocysteinémie 673

Zadák, Z., Bláha, V.: Nutriční farmakologie a její přínos pro klinickou praxi 683

Otázky k tématu 688

Rozhovor Michal Anděl 690

Literatura 693

Ohodnoťte tento článek!