obsah

Monitor 5

Onkologie

Babičková, L., Skřičková, J., Kaplanová, J.: Nádory mediastina 7

Pneumologie

Mazáková, H.: Syndrom akutního a chronického kašle 15

Kongresová sekce

Monhart, V.: Účelné vyšetřování v nefrologii – návod pro praxi 20

Špinar, J., Vítovec, J.: Hypertenze – od doporučení k praxi 27

Dítě, P.: Vývoj blokátorů protonové pumpy a jejich současné uplatnění 32

Jeřábek, J.: Poruchy rovnováhy ve vyšším věku 34

Topinková, E.: Vertebrobazilární insuficience ve vyšším věku 37

Hahn, A.: Farmakoterapie závratě – pohled otoneurologa 40

Focus: Bolest

Rokyta, R.: Patofyziologie bolesti 51

Masár, O.: Nesteroidní analgetika 55

Ševčík, P., Lejčko, J.: Použití opioidů v léčbě chronické neonkologické bolesti 60

Vinař, O.: Psychofarmaka v léčbě bolesti 66

Hakl, M., Michálek, P.: Sympatikové blokády v léčbě bolesti 71

Sláma, O., Ševčík, P., Vorlíček, J.: Léčba bolesti u onkologicky nemocných 75

Dvorák, M., Horný, V., Matúšová, I.: Diagnostika a léčba bolestí v kříži 85

Kozák, J.: Komplexní regionální bolestivý syndrom 90

Vondráčková, D.: Pásový opar a postherpetická neuralgie 95

Vrba, I.: Postamputační bolest 104

Otázky k tématu 112

Ohodnoťte tento článek!