obsah

Monitor 238

Interna

Chrobák, L.: Splenomegalie jako klinický problém 240

Konečný, M., Ehrmann, J.: Nespecifické střevní záněty 245

Pediatrie

Novák, I.: Současné postoje při kardiopulmonální resuscitaci u dětí 253

Psychiatrie

Benešová, V.: Demence – diagnostika, léčba 259

Infekce

Marešová, V.: Hnisavé meningitidy 267

Pneumologie

Votruba, J., Šťastný, B.: Nové metody v bronchologii 272

Gynekologie

Citterbart, K.: Ženská a mužská antikoncepce 274

Otorinolaryngologie

Fišerová, H., Kabelka, Z.: Záněty vedlejších dutin nosních 279

Kazuistika

Tóthová, M.: Spotřební keramika jako neobvyklá příčina otravy olovem 285

Focus: Ateroskleróza – diagnostika a terapie

Aschermann, M., Linhart, A., Aschermann, O.: Vulnerabilní aterosklerotický plát – patofyziologie a možnosti časné detekce 289

Linhart, A., Skalická, L., Goláň, L., Charalampidi, K., Aschermann, M.: Stratifikace rizika a hodnocení efektu léčby stanovením tloušťky intimy a medie karotických tepen 296

Řezníček, V., Kovárník, T., Holm, F., Horák, J., Šimek, S., Nováčková, K., Aschermann, M.: Hodnocení morfologie aterosklerotických plátů intravaskulárním ultrazvukem 302

Horák, J., Řezníček, V., Aschermann, M.: Funkční fyziologické vyšetření v hodnocení významnosti koronární aterosklerózy 306

Bultas, J., Karetová, D.: Blokátory kalciového kanálu v léčbě myokardiální ischémie a v aterogenezi – co nového na počátku 21. století? 309

Bělohlávek, J.: ACE inhibice – pár poznámek 316

Horký, K.: Postavení blokátorů AT1 receptorů angiotenzinu II v léčbě arteriální hypertenze 319

Karetová, D., Bultas, J., Aschermann, M.: Statiny v roce 2003 327

Šimek, S., Aschermann, M., Horák, J., Řezníček, V., Humhal, J., Kovárník, T.: Intervenční léčba koronární aterosklerózy 334

Chochola, M., Vařejka, P., Heller, S., Jirát, S., Skalická, L., Aschermann, M.: Endovaskulární léčba aneuryzmatu břišní aorty 339

Otázky k tématu 344

Ohodnoťte tento článek!