obsah

Monitor 469

Interna

Adam, Z., Tomíška, M., Kubek, J., Elbl, L., Bulíková, A., Fojtík, Z., Brychtová, Y., Vorlíček, J.: Eozinofilie, idiopatický hypereozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie 471

Žák, A., Zeman, M.: Problematika estrogenů z pohledu vnitřního lékařství 488

Gregor, P.: Chronické srdeční selhání – diagnostika a léčba 494

Onkologie

Skřičková, J., Babičková, L., Kaplanová, J., Pálková, I., Adam, Z.: Bronchogenní karcinom 498

Pneumologie

Kozák, J.: Současný stav tuberkulózy ve světě 507

Farmakoterapie

Procházková, M., Doležal., T.: Kardiovaskulární účinky inhibitorů cyklooxygenáz 509

Pediatrie

Diabetes mellitus v dětství a adolescenci

Lebl, J.: Diabetes mellitus 1. typu v dětství a adolescenci 514

Lebl, J., Průhová, Š.: Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a mladých dospělých 516

Rákosníková, V., Průhová, Š., Lebl, J.: Diabetes mellitus 2. typu: nový fenomén v dětské diabetologii 520

Focus: Gastroenterologie

Bureš, J.: Gastroenterologie založená na důkazech. Jak ovlivňuje naše rozhodování při léčbě refluxní choroby jícnu a vředové choroby gastroduodena 525

Jurgoš, L.: Infekce Helicobacter pylori a funkční dyspepsie – argumenty pro a proti 530

Kopáčová, M., Voříšek, V., Bureš, J.: Využití dechových testů v gastroenterologii. Jaká je teorie a jaké jsou možnosti praktického využití? 535

Závada, F.: Analgosedace v digestivní endoskopii. Jsou guidelines závaznými pravidly? 542

Rejchrt, S., Bureš, J.: Endoskopická ultrasonografie – je správně indikována a interpretována? 545

Horák, J.: Nealkoholická steatohepatitida (NASH syndrom) – nejčastější onemocnění jater u nás? 553

Špičák, J.: Je léčba akutní pankreatitidy stále ještě kontroverzní? 557

Pozler, O.: Je snadné diagnostikovat celiakální sprue? 565

Zavoral, M.: Program sekundární prevence kolorektálního karcinomu v České republice. Které nejasnosti dosud přetrvávají? 569

Bureš, J., Rejchrt, S., Kopáčová, M.: Parenterální a enterální výživa v gastroenterologii. Měnící se úhel pohledu. 572

Otázky k tématu 576

Postgraduální medicína, 2003, 5, č. 5

n www.postgradmed.cz

Ohodnoťte tento článek!