obsah

Monitor 585

Interna

Chrobák, L.: Sideropenická anémie – umíme ji diagnostikovat a léčit? 587

Žák, A., Zeman, M.: Klinický význam mírné hyperhomocysteinémie 593

Onkologie

Abrahámová, J.: Nádory varlat 599

Pneumologie

Homolka, J.: Cor pulmonale 616

Infekční choroby

Vaništa, J., Marešová, V.: Serózní meningitida 621

Dermatologie

Kafková, H., Kojanová, M.: Lymfedém 626

Pracovní lékařství

Hrnčíř, E.: Nemoci z povolání, jejich uznávání a odškodňování 634

Farmakoterapie

Moravec, V.: Těžký akutní respirační syndrom 639

Focus: Dětská gastroenterologie a výživa

Paulová, M.: Kojení jako součást globální strategie výživy kojenců a malých dětí 645

Nevoral, J.: Výživa v kojeneckém věku 651

Frühauf, P.: Rizika alternativní výživy u dětí 659

Kotalová, R., Nevoral, J.: Akutní gastroenteritidy u dětí 662

Hadašová, A., Pozler, O.: Gastroezofageální reflux u dětí 687

Valtrová, V.: Zácpa v dětském věku 670

Nevoral, J.: Chronické bolesti břicha u dětí 675

Kotalová, R., Nevoral, J.: Idiopatické střevní záněty 678

Sýkora, J.: Infekce Helicobacter pylori u dětí 686

Otázky k tématu 692

Ohodnoťte tento článek!