obsah

Monitor 121

Interna

Frič, P.: Probiotika v terapii idiopatických střevních zánětů 123

Onkologie

Adam, Z., Vorlíček, J.: Patří chemoprofylaxe maligních nemocí do standardní péče, nebo je stále věcí klinického výzkumu? 126

Revmatologie

Dejmková, H., Gatterová, J., Hulínská, D.: Lymeská artritida 130

Rehabilitace

Votava, J., Krivošíková, M., Hamačková, L., Smek, D.: Technické pomůcky: jejich indikace a aplikace u osob s tělesným postižením 135

Pediatrie

Hrdlička, J.: Analgosedace dětského pacienta při diagnostických a terapeutických výkonech 141

Pracovní lékařství

Kneidlová, M.: Ochrana zdraví při práci 145

Kazuistika

Červinek, L., Obořilová, A., Žák, J., Krpenský, A., Čtvrtníčková, M., Vorlíček, J.: Epidermoidní slezinná cysta spojená s elevací CA 19-9 148

Focus: Klinická andrologie a sexuologie

Kubíček, V.: Koncepce andrologie 150

Weiss, P.: Ženská a mužská sexuální atraktivita z pohledu sociobiologie 156

Vinař, O.: Psychofarmakologie sexuálních funkcí 160

Pohanka, M., Kaňovský, P.: Centrální řízení mužské sexuality a jeho ovlivnění hlavními neurotransmiterovými systémy 166

Zvěřina, J.: Sexuální dysfunkce žen 170

Stárka, L.: Endokrinní regulace u stárnoucích mužů 173

Chaloupka, V.: Ischemická choroba srdeční a erektilní dysfunkce 179

Matoušková, M.: Onemocnění prostaty a sexuální dysfunkce 184

Kubíček, V.: Erektilní a sexuální dysfunkce – vývoj přístupu k léčbě 190

Breza, J., Bujdák, P., Štefančík, J.: Priapismus 196

Zámečník, L., Soukup, V.: Induratio penis plastica – diagnostika a terapie 199

Hanek, P., Kawaciuk, I., Jarolím, L., Hyršl, L.: Fraktura penisu 202

Kubíček, V.: Mužská infertilita a asistovaná reprodukce 205

Kočí, K., Mrázek, M., Trnková, M., Teplá, O., Jarolímková, K., Cardová, A., Dyrhonová, A., Schmitz, D., Doležal, J., Juliš, I., Míka, J., Hybnerová, L., Jirmanová, J., Rutarová, J., Pecka, T.: Možnosti operační léčby mužské infertility 208

Mardešic´, T., Chládek, D., Sobotka, V.: Andrologická sterilita z pohledu pracoviště reprodukční medicíny 212

Gregor, V.: Reprodukční genetika 216

Šnajderová, M., Mardešic´, T., Sobotka, V.: Gonadotoxická léčba a ochrana reprodukčních funkcí 219

Vlachová, L.: Spermie v IVF laboratoři – několik postřehů z rutinní praxe 223

Teplá, O., Pěknicová, J.: Ošetření mužských zárodečných buněk in vitro 225

Otázky k tématu 228

Ohodnoťte tento článek!