obsah

Monitor 237

Interna
Chrobák, L. Hemolytické anémie 239
Dítě, P. Chronická pankreatitida – klasifikace, diagnostika a terapie 246

Onkologie
Adam, Z., Vorlíček, J. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění (1. část) 252

Monitor 237

Interna

Chrobák, L. Hemolytické anémie 239

Dítě, P. Chronická pankreatitida – klasifikace, diagnostika a terapie 246

Onkologie

Adam, Z., Vorlíček, J. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění (1. část) 252

Dětská onkologie

Štěrba, J. Dětská onkologie na počátku třetího tisíciletí 261

Pediatrie

Palyzová, D. Bolest v dětském věku 264

Neurologie

Ambler, Z. Diabetické neuropatie 271

Geriatrie

Topinková, E. Delirantní stavy u starých osob a jejich zvládání 279

Rehabilitace

Pfeiffer, J., Švestková, O. Praktické použití Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví WHO 284

Kazuistika

Hamplová, V., Monhart, V. Akutní selhání ledvin po těžké dehydrataci 287

Farmakoterapie

Sechovský, H. Levosimendan – klinicky nadějné inotropikum 289

Focus: Dermatologie

Faberová, R., Feit, J. Hemangiomy – klinický a histopatologický pohled 295

Bučková, H., Buček, J. Epidermolysis bullosa congenita – co nového 301

Pospíšilová, A. Vitiligo – klinický obraz a současné možnosti léčby 306

Dastychová, E. Kontaktní ekzém a iritační dermatitida 312

Rulcová, J. Acne vulgaris – etiopatogeneze se zaměřením na terapii 318

Vašků, V. Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy 323

Semrádová, V. Přehled terapeutických postupů u psoriázy 326

Bienová, M., Kučerová, R. Alopecie a hypotrichózy 331

Švestková, S. Lymfedém končetin – diagnostika a léčba 336

Jedličková, H. Maligní melanom 340

Otázky k tématu 344

Ohodnoťte tento článek!