obsah

Monitor 353

Interna

Jirát, S., Skalická, L., Karetová, D., Chochola, M., Vařejka, P., Aschermann, M., Bárta, M. Aneuryzma abdominální aorty 355

Hep, A. Akutní gastritida 361

Onkologie

Adam, Z., Vorlíček, J., Fojtík, Z., Šťourač, P., Vašků, V., Skorkovská, Š.

Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění (2. část) 364

Dětská onkologie

Štěrba, J., Mazánek, P., Bajčiová, V. Pokroky v diagnostice a léčbě neuroblastomu u dětí 373

Chirurgie

Hájek, M. Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních 380

Neurologie

Havrdová, E., Horáková, D. Roztroušená skleróza 382

Otorinolaryngologie

Pellant, A., Chrobok, V. Otoskleróza včera a dnes 390

Infekce

Hrubá, D. Chlamydiové infekce 395

Epidemiologie

Čelko, A. M. Epidemiologie úrazů v České republice 400

Farmakoterapie

Perušičová, J. Léčba antiobezitiky u obézních diabetiků 2. typu 405

Focus: Angiologie (Chronická žilní insuficience dolních končetin)

Vodičková, L. Co máme znát o primárních varixech 413

Mayer, O., Poklopová, Z. Rizikové faktory podporující vznik posttrombotického syndromu 417

Vítovec, M. Duplexní ultrazvukové vyšetřování žilního systému 420

Herman, J. Bércové perforátory a chronická venózní insuficience 425

Horáková, M. A., Horáková, E. Ambulantní flebektomie se subingvinální ligaturou

safenového komplexu bez krossektomie 429

Kašpar, S. Možnosti endovaskulární terapie varixů 437

Strejček, J. Skleroterapie – základní principy a inovace metody 441

Chochola, M., Vařejka, P., Heller, S., Jirát, S., Skalická, L., Aschermann, M. Chronická ileofemorální žilní okluze 446

Novotný, K., Šlais, M., Semrád, M., Karetová, D., Tošovský, J. Chirurgická rekonstrukce hlubokého žilního systému při chronické žilní insuficienci 452

Roztočil, K. Farmakoterapie chronické žilní insuficience 456

Otázky k tématu 460

Ohodnoťte tento článek!